Czym jest skład celny?

Czym jest skład celny?

Handel towarami między krajami UE jest niemal wolny od ceł, jak i licznych formalności związanych z przewozem towarów przez granicę. Inaczej to wygląda w przypadku produktów spoza Unii. Formalności związane z importem mogą zająć niemało czasu. W tym okresie ładunek może znaleźć się np. w składzie celnym. Dowiedz się o nim więcej!

Co to jest skład celny?

Definicję dotyczącą tej wydzielonej przestrzeni na terenie UE znajdzie się we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. Na tym zatwierdzonym i kontrolowanym przez organy celne obszarze trzymane są towary, które przez czas magazynowania nie są obciążone żadnymi opłatami (w tym cłami, opłatami wyrównawczymi etc.). Należy dodać, że skład celny może być publiczny lub prywatny.

W pierwszym przypadku chodzi o obiekt prowadzony przez prywatną firmę, użyczającą przestrzeń magazynową innym podmiotom. W drugim – o przestrzeń wykorzystywaną wyłącznie przez dane przedsiębiorstwo. Towary w nim przetrzymywane muszą być stosownie zabezpieczone. Nad tym, czy tak jest, pieczę sprawują m.in. celnicy i pracownicy Urzędu Skarbowego.

Czym się różni od magazynu?

Co do zasady – skład celny działa tak, jak magazyn. Tym samym ma sprzęt pozwalający na przewożenie po jego terenie i przechowywanie w nim towarów zapakowanych w określony sposób. Obiekt musi zapewniać m.in. stałe warunki termiczne i najwyższe bezpieczeństwo. Warto przy tym wspomnieć, że obok takiego miejsca wyróżnia się także magazyny czasowego składowania. To przestrzeń, w której np. importer może trzymać ładunek przez 20 dni od złożenia deklaracji z możliwością wydłużenia terminu za zgodą Urzędu Celnego.

Jak skorzystać ze składu celnego?

Aby zmagazynować sprowadzone produkty w składzie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek do UC. Jednak tę procedurę, jak i inne formalności, da się uprościć, korzystając z pomocy agencji celnej pośredniczącej w sprawach importu czy eksportu dóbr. Powierzając taką sprawę profesjonalistom, skupisz się w pełni na biznesie.